Bộ dao chuôi gỗ lim

Bộ 3 dao chuôi gỗ lim

550.000 

Bộ dao chuôi gỗ lim

Bộ dao kéo chuôi gỗ lim

1.200.000 

Bộ dao chuôi gỗ lim

Dao thái nhỏ chuôi gỗ lim

150.000 

Bộ dao chuôi gỗ lim

Dao thái nhỏ chuôi gỗ lim

280.000