Thớt gỗ nghiến tây bắc size 30cm dày 4,5-5,5cm

300.000