Giảm giá!

Dao đặc biệt

Dao phở bổ thép

250.000  220.000 

Dao phở thái

Dao phở nhỏ

150.000 

Dao phở thái

Dao phở to

200.000 
Giảm giá!

Dao Thái

Dao thái nhỏ

80.000  70.000 

Bộ dao chuôi gỗ lim

Dao thái nhỏ chuôi gỗ lim

280.000 

Bộ dao chuôi gỗ lim

Dao thái nhỏ chuôi gỗ lim

150.000 
Giảm giá!

Dao Thái

Dao thái to

100.000  90.000